Zpět na unite.eu

Unite: proč měníme název

Právě u nás probíhá reorganizace a zároveň měníme i název. Zde najdete všechny potřebné informace o tom, proč se u nás dějí změny, co a kdy děláme. Pro naše stávající zákazníky – nemějte obavy, nemusíte nic dělat. Prostě si s námi užívejte nové věci.

Chci se dozvědět víc

Další krok na naší cestě k proměně

Za posledních 20 let jsme v segmentu B2B prováděli revoluční změny. Nyní spojujeme všechny naše aktivity pod jeden název. Chápeme, že právě spojování vytváří skutečnou hodnotu a rozmanitost v dodavatelském řetězci. Malé a střední podniky již nebudou stát stranou, ale pomohou urychlit inovace a posílit místní ekonomiky. Věříme, že nejlepším způsobem jak tento náročný úkol splnit, je shromáždit všechny tyto potřeby na jednom místě. Spojujeme všechny články pro dosažení společného cíle.

Často kladené otázky a odpovědi Podívejte se na video.
Videoplayer

Video o DNA značky

Changes to the logos

Proč Unite?

Jednoduše řečeno, již jsme vyrostli z pozice Mercatea jako B2B tržiště. Nastala doba, abychom spojili platformu Unite s našimi dalšími řešeními. Budeme tak moci lépe sladit nabídku s poptávkou a urychlit důležité inovace v dodavatelském řetězci. Je to skutečně oboustranně výhodné pro prodávající i kupující.

Co se mění?

Nejprve naše nové logo. Mezi nejviditelnější změny patří naše e-mailové podpisy, naše identita na sociálních sítích, nápisy na našich kancelářských budovách a naše nové webové stránky unite.eu se vším, co se týká Unite. Kromě toho si určitě povšimnete pestřejšího a živějšího jazyka v komunikaci naší společnosti. Odráží přátelskou a inovativní podstatu naší značky.

Odpovědi na vaše otázky

Zde jsou odpovědi na vaše otázky: Co a kdy se změní a jak se vás změny dotknou?

Proč měníme značku?
Firemní značku Unite jsme si vybrali proto, že nejlépe odráží étos a ambice naší společnosti. Síť Unite se vyvíjela společně s našimi platformovými řešeními, která přímo propojují firmy, a my jsme přerostli pozici Mercatea na trhu B2B. Proto jsme se rozhodli začlenit tento trh do platformy Unite. Díky reorganizaci a změně značky poskytneme uživatelům platforem Mercateo a Unite ucelenější zážitek. To se však nestane ze dne na den. Mimochodem, říká se, že ani Řím nebyl postaven za jeden den.
Kdy dojde ke změně značky?
Novou značku začneme používat 30. listopadu 2021. K tomuto datu spustíme naše nové webové stránky a nové kanály na sociálních médiích. Poté se Mercateo postupně změní na Unite. Naše odběratele, dodavatele, partnery a další kontaktní osoby budeme předem kontaktovat, abychom je o změnách informovali.
Jaké rozdíly se projeví?
Naše firemní značka se změní z Mercatea na Unite a změny si určitě všimnete v naší firemní komunikaci a ve všem, co k nám patří. Včetně našeho loga. Další viditelné změny se týkají našich e-mailových podpisů, sociálních médií, označení budov a našich nových webových stránek unite.eu, kde najdete veškeré informace o naší společnosti. Uvidíte také dočasné logo „Mercateo part of Unite“, které nahradí staré logo Mercateo. Platformu Mercateo budeme nazývat Mercateo Procurement Portal a z tržiště Mercateo B2B a Mercateo Shopu se stane Spotmarket. Naše lidské a kreativní nastavení se projeví ve způsobu komunikace, která bude barevnější a živější.
Co se skrývá za novým logem?
Naše nové logo vypadá jako znaménko plus vytvořené z písmene U ve slově Unite. Symbolizuje dvacetiletou historii naší společnosti, která spojuje kupující a prodávající za účelem vzájemného prospěchu. Různé způsoby, kterými naše platforma podporuje rozvoj obchodu, se v průběhu času vyvíjely a rozšiřovaly, ale poctivé základy jejího fungování zůstaly stejné.
Co znamená nový slogan: „Hodnotu vytváříme. O hodnotu se dělíme"?
Jsme přesvědčeni o tom, že obchodování na platformě by mělo vytvářet hodnotu a podporovat ostatní, aby se o tuto hodnotu také podělili. Společnost Unite se snaží pomáhat firmám objevovat nové příležitosti k vytváření hodnot a podporovat obchodní vztahy, které přesahují rámec hmotných a nehmotných aktiv a efektivity nákladů. Chceme povzbudit výrobní podniky ke vzájemné spolupráci a k větší cirkulaci.
Co se nemění?
Zaměstnanci. Představenstvo. Majitelé. A náš neochvějný závazek vybudovat neutrální platformu pro spravedlivý obchod.
Existují okolnosti, za kterých se bude Mercateo nadále používat?
Název a logo Mercateo budou i nadále používány na portálu mercateo.cz pro zadávání zakázek, jakož i ve všech marketingových materiálech a službách s ním spojených. Sortiment přístupný prostřednictvím portálu Mercateo bude označován jako Spotmarket.
Budou šeky, inkasa a trvalé příkazy stále fungovat?
Ano. Šeky, inkasa a trvalé příkazy budou nadále fungovat, protože platební údaje, jako je číslo účtu, se nezměnily.
Změnily se vaše platební údaje?
Ne. Platební údaje, například číslo účtu, se nezměnily.
V současné době poskytuji služby společnosti Mercateo/Unite. Musím aktualizovat své fakturační údaje?
Ne. Pokud však fakturujete společnosti Unite Network SE (dříve Unite Network AG) nebo Unite Services GmbH & Co. KG (dříve Mercateo Services GmbH & Co. KG) je třeba aktualizovat jméno příjemce.
Mění se vaše poštovní adresa?
Ne. Naše poštovní adresy se nemění. Nikam se nestěhujeme.
Budou e-mailové adresy na Unite aktualizovány?
Ne.

Pokud potřebujete technickou podporu, obraťte se na support@unite.eu.

Veškeré dotazy týkající se objednávek, ať už od dodavatele na Spotmarketu nebo na Unite, směřujte na service.cz@unite.eu.
Budou e-mailové adresy na Mercateu aktualizovány?
Ne. Můžete je používat jako dosud.
Mění se vaše osobní e-mailové adresy?
Ano. Od 1. prosince 2021 se naše osobní e-mailové adresy změní z Mercatea (meno@mercateo.com) na Unite (meno@unite.eu). Pokud však použijete e-mailovou adresu společnosti Mercateo, budou vaše e-maily vždy odeslány do naší schránky doručené pošty. Jen se nesmíte divit, když vám přijde odpověď z adresy Unite.
Jak dlouho budou fungovat staré osobní e-mailové adresy?
Na dobu neurčitou. Dokud si většina z vás neaktualizuje naše nové kontaktní údaje.
Mění se vaše webové stránky?
Ano.

Veškerý náš obsah týkající se společnosti bude přesunut ze současného sídla na adrese mercateo.cz/corporate na nové webové stránky unite.eu.

Beze změny zůstává mercateo.cz, Procurement Portal založený na webovém přístupu a URL adresa tržiště B2B, stejně jako stránky pro zadávání zakázek a dodavatele (mercateo.com/procure) a stránky podpory pro Mercateo ve všech našich jazycích.
Mění se vaše kanály na sociálních sítích?
Ano. Názvy všech účtů na sociálních sítích se mění z Mercateo Group na Unite.

Sloučíme na LinkedIn stránky našich zahraničních poboček do jednoho společného účtu Unite. Pokud jste již jejími příznivci, můžete si být jisti, že nemusíte dělat vůbec nic. Nováčci nás najdou pod názvem „Unite“ nebo po kliknutí zde: kde jsou aktuální informace o našich celofiremních iniciativách a novinkách na místním trhu.

Náš nový společný účet Unite na Twitteru, účet TBD @weunite, bude sloužit jako ústřední informační médium. Jednotlivé účty našich poboček zůstanou na Twitteru také pod názvem Unite a budou sloužit ke komunikaci s našimi místními příznivci.

Naším hlavním videokanálem bude i nadále YouTube a Mercateo TV se přejmenuje na Unite. Naše nejnovější videa a podcasty spojíme a přeneseme do jednoho digitálního centra.

Naše další kanály podle zemí nebo témat najdete na sociálních sítích, jako je Facebook nebo XING, také pod novou značkou Unite. Nezapomeňte se připojit prostřednictvím názvu a loga společnosti Unite.
Změní se všechny vaše podpůrné a propagační materiály? Kde mohu získat nové informace?
Nakonec ano. Některé z našich materiálů k našim řešením budou aktualizovány ihned, ale mnoho z nich si zachová starý vizuální a verbální styl Unite a Mercatea. Prosíme o trpělivost při jejich postupné aktualizaci a zlepšování jejich používání.
Změní název každodenní obchodní transakce?
Ne. Pro všechny účastníky naší platformy budou zachovány vysoké standardy kvality zpracování transakcí.
Bude mít změna názvu vliv na vaše produkty a služby?
Změna názvu nám umožní zefektivnit uživatelské cesty, produkty a dokumentaci. To znamená, že zlepšíme celkovou uživatelskou zkušenost pro všechny naše zákazníky (kupující/dodavatele/výrobce atd.) a partnery.
Změní se mé přihlašovací údaje?
Ne. Přihlašovací údaje pro všechny uživatele Mercatea a Unite Network Portal zůstávají stejné.
Zrušíte můj účet/zrušíte mou smlouvu?
Ne.
Změní se něco na mém účtu/smlouvě?
Ne.
Musím podniknout nějaké kroky ke změně názvu?
Ne.
Obdržím novou smlouvu?
Ne, stávající smlouvy zůstávají v platnosti.
Potřebuji stále dva různé účty (a přihlašovací údaje) pro portál Unite Network a nástroj pro správu katalogů v Mercateu?
Ano. Přihlašovací údaje k vašim účtům se nezmění, používejte je jako dosud.

To platí i pro aplikace a externí software (např. programy FTP), které umožňují přístup k platformě, když chcete nahrát katalogy a další soubory.
Bude i nadále možné registrovat se na mercateo.cz zdarma?
Ano.
Zůstane správa BusinessShopu beze změny?
Ano, postup zůstává stejný.
Musím aktualizovat některé z následujících položek: daňové identifikační číslo, DIČ nebo DUNS?
Ne. Všechna daňová identifikační čísla, DIČ, DUNS atd. zůstávají stejná.
V systému ERP mám jako prodejce nastavenou společnost Mercateo. Musím vytvořit nového prodejce?
Ne. Dceřiné společnosti Mercatea, včetně Mercateo Deutschland AG, zůstávají vaším prodejcem. Všechna daňová identifikační čísla, DIČ, DUNS atd. zůstávají stejná.
Musím aktualizovat některé z následujících položek: daňové identifikační číslo, DIČ nebo DUNS?
Ne. Všechna daňová identifikační čísla, DIČ, DUNS atd. zůstávají stejná.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás.
?